arrowUp

O kurzech

Kurzy Hudební Všeználek jsou členěny do třech věkových kategorií.

Všeználkova hudební kolébka 1 - 2 roky, v doprovodu rodiče

Všeználkovo hudební hřiště 2 - 3 roky, v doprovodu rodiče

Všeználkova cesta k pódiu 3 - 6 let, bez doprovodu rodiče