arrowUp

Óda na radost

Óda na radost vznikla v čase pandemie, aby hlasem dětí upozornila na potřeby nejen dětí, ale nás všech. A také aby nás všechny podporovala v obecné pospolitosti, držení za jeden provaz a aktivním vyjádření lidských hodnot.

Zde si můžete zdarma stáhnout noty pro sbor

Óda na radost - Noty sbor

Zde si můžete pustit doprovod k Ódě na radost