arrowUp

Pravidla pro rodiče

PRAVIDLA A USTANOVENÍ PRO RODIČE DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH NA KURZY HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK

1. HYGIENICKÉ PODMÍNKY

Kurz probíhá v souladu s hygienickými doporučeními či nařízeními vládou ČR, které vychází z aktuální epidemiologické situace. Kurz vyžaduje plnění hygienických požadavků od všech zúčastněných. Při jakýchkoli příznacích respiračních onemocnění nebo zvýšené teplotě nebude umožněn vstup dítěte či jeho zákonného zástupce do výuky s ohledem na zdraví ostatních účastníků kurzu.

2. POJIŠŤOVNY A JEJICH BONUSY

Některé pojišťovny z části proplácí po předložení dokladu o pravidelné docházce kurzů tzv. bonusy. Pojišťovny nemají za povinnost vyhovět všem žádostem a je to zcela na uvážení daného úředníka pojišťovny. Na kladné vyřízení ze strany pojišťovny nemá vedení kurzů HV jakýchkoli vliv.

3. KURZOVNÉ

Kurz probíhá v daném počtu lekcí, které si účastník zaplatí. Krátkodobé přerušení v rámci pololetí není důvodem k vrácení kurzovného. V případě přerušení provozu rodinného centra z důvodu zhoršení epidemiologické situace či jiné nenadálé události, budou lekce odloženy a proběhnou řádně po znovuotevření centra. Při nemoci lektorky se postupuje obdobným způsobem.

Každá skupina HV má své datum splatnosti kurzovného v začátku pololetí. Kurzovné se nevrací. Pokud se z nějakého důvodu platba neuskuteční do stanoveného termínu a přesto máte zájem kurz navštěvovat, sdělte bez prodlení tuto skutečnost mailovou korespondencí, aby byla Vaše pltaba očekávána se zpožděním. Jinak bude Vaše místo ve skupině poskytnuto náhradníkům. Kapacita kurzů je vždy omezena.

4. NÁHRADY LEKCÍ

V případě absence dítěte na lekci je možná náhrada v jiné skupině, či v jiném městě. Na náhradu má nárok pouze řádně omluvená absence, a to do 18h předchozího dne. Pro možnost náhrady je třeba ohlásit se do 18h předchozího dne před následující lekcí, na kterou chce rodič dítě přivést. Omluvy se píší SMS na číslo Vaší lektorky, taktéž žádosti o náhrady se píší SMS na číslo lektorky, u které tyto náhrady chcete využít – ta vám náhradu potvrdí, nebo při maximálně naplněné skupině se domluvíte na jiném termínu. Za jedno pololetí lze využít náhradu pouze 2x. První náhradu za jednu omluvenou lekci a druhou náhradu za 3 další řádně omluvené lekce. Je tak činěno z důvodů omezené kapacity jednotlivých skupin a komfortu dětí.

Telefonický kontakt na lektorku v Lysé nad Labem a Milovice: Helena Okenfuss Nováková 774 801 061

5. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorské písně a říkanky jsou chráněny OSA a nesmí veřejně zaznít, pokud to není odsouhlaseno autorkou Marií Sommerovou. Metodika kurzů HV je duševním vlastnictvím M. Sommerové. Ochranná známka je taktéž registrována jako majetek M. Sommerové. Je zakázáno šíření písní, říkanek, textů, metodiky či ochranné známky bez souhlasu M. Sommerové.

6. DÍTĚ – RODIČ – LEKTORKA NA LEKCÍCH

Dítě může akceptovat program lekcí HV aktivně i pasivně. Rodič a lektorka nevyvíjí na dítě žádný nátlak. Dítě by nemělo činit to, co strhává pozornost jiných dětí a pokud se tak děje, mělo by být rodičem usměrňováno – jedná se o manipulaci s pomůckami, se kterými zrovna lektorka nepracuje, sahání na hudební nástroje lektorky (kvůli ochraně nástroje před poškozením), nebo pláč či jiné hlasité projevy, které znemožňují lektorce vést ostatní děti v programu. Pokud pláč trvá déle, prosíme rodiče, aby dítě uklidnil např. v šatně či jiné vedlejší místnosti kvůli řádnému průběhu lekce. V zájmu koncentrace dětí na lekcích rodiče neruší hlasitým a dlouhým povídáním s jinými rodiči.

7. SOUROZENCI

Ve výjimečném případě lze vzít s sebou na lekci staršího sourozence dítěte řádně zapsaného pro dané pololetí. Nesmí zde ale docházet pravidelně, pokud není ovšem zapsáno jako platící dítě v dané skupině. Mladší sourozenci menší jednoho roku může rodič mít na lekcích pravidelně a za toto dítě rodič neplatí kurzovné.