arrowUp

Marie Sommerová

Zakladatelka a autorka písní, říkanek a metodiky kurzů Hudební Všeználek.
Skladatelka, písničkářka, dirigentka, aranžérka a pedagožka.

Marie Sommerová

Hudba je můj život.

Zpívala jsem dřív, než jsem se naučila mluvit. Hudební intervaly jsem dokázala určovat dřív, než odříkat abecedu. Studovala jsem na Pražské konzervatoři (skladbu), Konzervatoři J. Ježka (dirigování) a Hudební Akademii Múzických Umění (skladba). Jako studentka těchto škol jsem doučovala mé spolužáky teorii a měla už svůj kritický názor na způsob výuky jednotlivých předmětů.

Absolvovala jsem jako účastník, později jako lektor mnoho mezinárodních projektů podporovaných EU „Mládež“ v Česku i zahraničí. Vedla jsem pěvecké interpretační kurzy nevidomých, udělala si zkušenost s hudebně – pohybovými workshopy a zúčastnila se školení pro kouče, kteří podobné projekty organizují.  

Jedno z mých hlavních poslání je učit, tedy přibližovat lidem taje hudby. Jako učitelka hudby jsem prošla řadou školských institucí, od školek (odpolední hudební kroužek), základní školy (speciální škola pro zrakově postižené), střední školy (hudební výchova na gymnáziu), až po ZUŠ (výuka klavíru, klávesových nástrojů, hudebních nauk, vedení sboru a komorních souborů). V současnosti vedu akreditované kurzy MŠMT pro učitele hudebních předmětů ZUŠ, ZŠ nebo učitele MŠ. Také vytvářím hudební kurzy pro širokou veřejnost (zpívání v kruhu, hra na ukulele).

Další mé hudební aktivity

Psaní vážné hudby / Flétnový koncert, sborové skladby – spolupráce s různými sboristy, komorní – jedna zazněla na festivalu Pražské jaro./

Psaní hudby pro děti / Instruktivní skladbičky pro výuku nástrojů v ZUŠ. /

Aranžování / Instrumentování pro různá tělesa. Spolupráce s komorními tělesy, jako  Funny Sax Quintet, The Tap tap, folková kapela Nezmaři. Jedno z nejzajímavějších počinů pro mě byla aranžérská práce na koncertě v O2 aréně Hapka žije./ 

Dirigování / V letech 2016 a 2017 vedení sboru P. S. Pro Radost Lysá nad Labem, příležitostné dirigování svých skladeb

Psaní a zpívání písniček / Autorské písně (hudba, text) ve vlastním doprovodu kytary, ukulele, klavíru, kalimby nebo v triu (contrabas a housle). V roce 2019 finalistka soutěže Porta a písničkářské soutěže Notování. 

Looper / Smyčkovač, na kterém se dosud učím, a který mě inspiruje