arrowUp

Všeználkova cesta k pódiu

3 – 6 let

Dítě je již schopno analýzy a má vlastní názor. Skupina je velmi dynamická. Lektor sleduje jednotlivé charaktery dětí a podporuje jejich individuální nadání.

Na lekcích se setká s akustickými nástroji v rukou lektorky, jako jsou kytara, ukulele, flétna (dle schopností dané lektorky) a má možnost nechat na sebe působit první dojmy pro svůj budoucí výběr nástroje. Sám se naučí též hry na xylofon.

 

Co děti na kurzech čeká?

  • Podpora nejen společného, ale i sólového hlasového projevu dítěte. Jedná se o první zkušenosti realizace sama za sebe před skupinou – velice cenná podpora zdravého sebevědomí do budoucna.
  • Držení za „jeden provaz“ ve skupině. I ten nejlepší hudebník v orchestru musí dbát pokynů dirigenta a dodržet notový záznam pro zdárný hudební výsledek. Proto i zde se děti učí spolupráce k dosažení toho nejlepšího výsledku celé skupiny.
  • Důraz na vlastní kreativitu. Každá píseň či říkanka vyzve dítě, aby se rozhodlo a sdílelo s ostatními, jak konkrétně dané téma vnímá a představuje si. Vždy je dán prostor jak ke krátké diskuzi ve skupině, tak ve vlastním svobodném projevu v pohybu v rámci děje.
  • Podpora v individualitě. V programu je mnoho prostoru pro vyjádření sama sebe. Každé z dětí má v sobě přirozený sklon k různým dovednostem – někdo nerad zpívá, ale naopak si rád hraje s rytmem, jiný je rád hvězdou a středem pozornosti, kdežto druhý přirozeně stmeluje skupinku ke spolupráci, a podobně. Lektorka je osoba, která si přirozených talentů u dětí všímá a v dostatečné míře je podporuje.
  • Disciplína, sledování harmonogramu, řád. Pro vytvoření nejlepších podmínek pro všechny je třeba ctít pravidla, která jsou definována s laskavostí a
  • Střídání aktivit vyžadujících soustředění a těch, kde se dítě uvolní. Nikdo se nechce stále učit, je třeba vyvážit aktivity vyžadující soustředění s těmi, kde se děti vyřádí. Samozřejmě se vše děje v předem definovaných pravidlech.